tianya12016 发表于 2018-7-6 20:36:20

【至尊大掌门】【手游 真?功夫卡牌RPG——赤剑在手 英雄不死】

【至尊大掌门】【手游 真?功夫卡牌RPG——赤剑在手 英雄不死】

游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/index/register/appid/6/tgid/890737002
游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/index/register/appid/6/tgid/890737002
【至尊大掌门】下载地址:
      安卓:http://qudao.5535.cn/one/game.html?game=1238&cpsuser=yangfeng
      苹果:http://qudao.5535.cn/down/indexios1/ag/yangfeng/gid/1238.html
《至尊大掌门》每日在线奖励固定产出价值10000+的钻石,让游戏真正“高日产”!
《至尊大掌门》升级经验“暴力”下降,活动全部1级就能看见!
《至尊大掌门》充值比例1:500!
《至尊大掌门》VIP礼包直接送顶级神将,坚持几天就能免费拿!
《至尊大掌门》新玩家上线即送38888钻石和1000W金币。

客服QQ:2584244077      Q群:471845685
----------------------------------------------------------
平台地址一:di5lou.com    二:http://open235.aiqu.cc/
----------------------------------------------------------------
GM助手          http://yun.wuyousy.com/Down.html?g=1000496
-----------------------------------------------------------------------------------

tianya12016 发表于 2018-7-23 21:32:31

发表于 2018-7-6 20:36:20 | 只看该作者 |倒序浏览 |阅读模式
【至尊大掌门】【手游 真?功夫卡牌RPG——赤剑在手 英雄不死】

游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/ ... id/6/tgid/890737002
游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/ ... id/6/tgid/890737002
【至尊大掌门】下载地址:
      安卓:http://qudao.5535.cn/one/game.html?game=1238&cpsuser=yangfeng
      苹果:http://qudao.5535.cn/down/indexios1/ag/yangfeng/gid/1238.html
《至尊大掌门》每日在线奖励固定产出价值10000+的钻石,让游戏真正“高日产”!
《至尊大掌门》升级经验“暴力”下降,活动全部1级就能看见!
《至尊大掌门》充值比例1:500!
《至尊大掌门》VIP礼包直接送顶级神将,坚持几天就能免费拿!
《至尊大掌门》新玩家上线即送38888钻石和1000W金币。

客服QQ:2584244077      Q群:471845685
----------------------------------------------------------
平台地址一:di5lou.com    二:http://open235.aiqu.cc/
----------------------------------------------------------------
GM助手          http://yun.wuyousy.com/Down.html?g=1000496
-----------------------------------------------------------------------------------
页: [1]
查看完整版本: 【至尊大掌门】【手游 真?功夫卡牌RPG——赤剑在手 英雄不死】