tianyaren2016 发表于 2018-7-24 19:36:33

【宠物小精灵超V版】【登录就送小火龙,赶快下载成为宠物小精灵大师吧】

【宠物小精灵超V版】【登录就送小火龙,赶快下载成为宠物小精灵大师吧】

游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/index/register/appid/6/tgid/890737002
游戏盒子下载地址(自助领取礼包):
http://m.btgame01.com/index.php/index/register/appid/6/tgid/890737002
【宠物小精灵超V版】下载地址:
      http://qudao.5535.cn/one/game.html?game=1298&cpsuser=yangfeng
《宠物小精灵》上线就送VIP18、50000钻石、100000数码币
《宠物小精灵》充值比例:1:1000

客服QQ:2584244077      Q群:471845685
--------------------------------------------------------
平台地址一:di5lou.com    二:http://open235.aiqu.cc/
----------------------------------------------------------------
GM助手          http://yun.wuyousy.com/Down.html?g=1000496
------------------------------------------------------------------------------------
页: [1]
查看完整版本: 【宠物小精灵超V版】【登录就送小火龙,赶快下载成为宠物小精灵大师吧】